Цөөн үгээр

- Нартын хурд-2023 - Сэг зэм устгал хийгдлээ. - Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын нэрэмжит тэмцээн зохион байгуулагдлаа.
7-р сарын мэдээ

10 сарын өмнө 29

6-р сарын мэдээ

11 сарын өмнө 108

Удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр: Монгол Улсын Шадар сайдын Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээ, Шадар сайдын баталсан хуваарийн дагуу Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль 2022 оны 06 дугаар сарын 02-05-ны өдрийн хооронд зохион ба?...
5-р сарын мэдээ

11 сарын өмнө 81

Удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр: Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 10 дугаар хуралдаанаар “Хадлангийн газар олголт, хуваарилалт, хяналт тавих, хариуцлага тооцох журам”, “Хог хаягдлын үнэ, тариф тогтоох” төсөл, “Энгийн хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрл...
4-р сарын мэдээ

11 сарын өмнө 66

Удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр: Сумын Засаг даргын 2021 оны А/05 дугаар захирамжийн дагуу уламжлал болгон иргэд олон нийтэд мэдээлэл, таниулга, тайлан мэдээг хүргэх зорилгоор “Мэдээллийн цаг” арга хэмжээг зохион байгуулж, уг үйл ажиллагаанд төр төсвийн 35 албан ха?...
3-р сарын мэдээ

1 жилийн өмнө 126

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ