Цөөн үгээр

- Иргэдийн анхааралд - 2023 оны "Хадлангийн газар хуваарилалт" - Онцлох мэдээлэл
11-р сарын мэдээ

1 жилийн өмнө 85

10-р сарын мэдээ

1 жилийн өмнө 76

9-р сарын мэдээ

1 жилийн өмнө 61

8-р сарын мэдээ

1 жилийн өмнө 65

7-р сарын мэдээ

2 жилийн өмнө 66

6-р сарын мэдээ

2 жилийн өмнө 147

Удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр: Монгол Улсын Шадар сайдын Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээ, Шадар сайдын баталсан хуваарийн дагуу Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль 2022 оны 06 дугаар сарын 02-05-ны өдрийн хооронд зохион ба?...
5-р сарын мэдээ

2 жилийн өмнө 120

Удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр: Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 10 дугаар хуралдаанаар “Хадлангийн газар олголт, хуваарилалт, хяналт тавих, хариуцлага тооцох журам”, “Хог хаягдлын үнэ, тариф тогтоох” төсөл, “Энгийн хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрл...
4-р сарын мэдээ

2 жилийн өмнө 102

Удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр: Сумын Засаг даргын 2021 оны А/05 дугаар захирамжийн дагуу уламжлал болгон иргэд олон нийтэд мэдээлэл, таниулга, тайлан мэдээг хүргэх зорилгоор “Мэдээллийн цаг” арга хэмжээг зохион байгуулж, уг үйл ажиллагаанд төр төсвийн 35 албан ха?...
3-р сарын мэдээ

2 жилийн өмнө 156