Цөөн үгээр

- 6-р сарын мэдээ - 5-р сарын мэдээ - 4-р сарын мэдээ
6-р сарын мэдээ

5 сарын өмнө 80

Удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр: Монгол Улсын Шадар сайдын Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээ, Шадар сайдын баталсан хуваарийн дагуу Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль 2022 оны 06 дугаар сарын 02-05-ны өдрийн хооронд зохион ба?...
5-р сарын мэдээ

5 сарын өмнө 56

Удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр: Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 10 дугаар хуралдаанаар “Хадлангийн газар олголт, хуваарилалт, хяналт тавих, хариуцлага тооцох журам”, “Хог хаягдлын үнэ, тариф тогтоох” төсөл, “Энгийн хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрл...
4-р сарын мэдээ

5 сарын өмнө 46

Удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр: Сумын Засаг даргын 2021 оны А/05 дугаар захирамжийн дагуу уламжлал болгон иргэд олон нийтэд мэдээлэл, таниулга, тайлан мэдээг хүргэх зорилгоор “Мэдээллийн цаг” арга хэмжээг зохион байгуулж, уг үйл ажиллагаанд төр төсвийн 35 албан ха?...
3-р сарын мэдээ

8 сарын өмнө 97

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ