Цөөн үгээр

- Орхон сумын Засаг даргын захирамж А/14 - Аймгийн Засаг даргын албан даалгавар 01 - МУЗГ-ын тогтоол Дугаар30
Бэлчээрийн газрын төлбөрийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

1 жилийн өмнө 68

Бэлчээрийн газрын төлбөрийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай...
Төрийн албан хаагчдыг орон сууцны зээлд хамруулах журам батлах тухай

1 жилийн өмнө 65

Төрийн албан хаагчдыг орон сууцны зээлд хамруулах журам батлах тухай...
Бэлчээрийн газрын төлбөрийн талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоол

1 жилийн өмнө 50

Бэлчээрийн газрын төлбөрийн талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоол...
Тогтоол

1 жилийн өмнө 102

Тогтоол...
Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр

2 жилийн өмнө 44

Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр...
Аймгийн ИТХ, Засаг даргаас олгох шагналын журам

2 жилийн өмнө 49

Аймгийн ИТХ, Засаг даргаас олгох шагналын журам...
Аймгийн ИТХ, Засаг даргаас олгох шагналын журам

2 жилийн өмнө 59

Аймгийн ИТХ, Засаг даргаас олгох шагналын журам...
ОРХОН СУМЫН ШАГНАЛЫН ЖУРАМ

3 жилийн өмнө 669

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 03-р сарын 15-ны өдрийн 19 тоот тогтоолын хавсралт ОРХОН СУМЫН ШАГНАЛЫН ЖУРАМ Нэг: Нийтлэг үндэслэл 1.1 Орхон сумын хөгжилд хөдөлмөр бүтээлээ зориулан, ажил үйлсээрээ улс аймагт манлайлсан болон улс, тив, дэлхийн хэмжээнд х?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ