Цөөн үгээр

- Орхон сумын Засаг даргын захирамж А/14 - Аймгийн Засаг даргын албан даалгавар 01 - МУЗГ-ын тогтоол Дугаар30
Бэлчээрийн газрын төлбөрийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

11 сарын өмнө 63

Бэлчээрийн газрын төлбөрийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай...
Төрийн албан хаагчдыг орон сууцны зээлд хамруулах журам батлах тухай

1 жилийн өмнө 59

Төрийн албан хаагчдыг орон сууцны зээлд хамруулах журам батлах тухай...
Бэлчээрийн газрын төлбөрийн талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоол

1 жилийн өмнө 46

Бэлчээрийн газрын төлбөрийн талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоол...
Тогтоол

1 жилийн өмнө 96

Тогтоол...
Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр

2 жилийн өмнө 39

Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр...
Аймгийн ИТХ, Засаг даргаас олгох шагналын журам

2 жилийн өмнө 44

Аймгийн ИТХ, Засаг даргаас олгох шагналын журам...
Аймгийн ИТХ, Засаг даргаас олгох шагналын журам

2 жилийн өмнө 53

Аймгийн ИТХ, Засаг даргаас олгох шагналын журам...
ОРХОН СУМЫН ШАГНАЛЫН ЖУРАМ

3 жилийн өмнө 653

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 03-р сарын 15-ны өдрийн 19 тоот тогтоолын хавсралт ОРХОН СУМЫН ШАГНАЛЫН ЖУРАМ Нэг: Нийтлэг үндэслэл 1.1 Орхон сумын хөгжилд хөдөлмөр бүтээлээ зориулан, ажил үйлсээрээ улс аймагт манлайлсан болон улс, тив, дэлхийн хэмжээнд х?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ