Цөөн үгээр

- Иргэдийн анхааралд - 2023 оны "Хадлангийн газар хуваарилалт" - Онцлох мэдээлэл

Сум хөгжүүлэх сангийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 7 жилийн өмнө Үзсэн: 1340

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Ñóìûí ÈÒÕ-ûí 2016 îíû 12 òîîò òîãòîîëîîð ñум хөгжүүлэх сангийн 2017 оны тэргүүлэх чиглэлèéã áàòàëëëàà.Үүнд:

1.Талх нарийн боов
2.Мод үржүүлгийн аж ахуй
3.Сүү хөргүүрийн танк
4.Эрчимжсэн мах сүүний чиглэлийн үхрийн фермер
5.Нийтийн ахуй үйлчилгээ
6.Хүлэмжийн аж ахуй
7.Малын тэжээлийн үйлдвэрлэл
8.Барилгын материалын үйлдвэрлэл
9.Мал нядалгааны цэг байгуулах

Зээлийн дээд хэмжээ:20 хүртэл сая төгрөг

Зээлийн хүү:3 хувь

Эргэн төлөлтийн хугацаа: 36 сар

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн алдангийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай

МУЗГ-ын 2011 оны 134 дүгээр тогтоолоор батлагдсан сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг зарцуулах, хяналт тавих журмын 1.7 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг зээлийн гэрээний хуваарьт хугацаанд нь төлөөгүй, эсвэл зээлийн хөрөнгийг зориулалт бусаар зарцуулсан бол зээлийн төлөгдөөгүй үлдэгдэлд торгууль ногдуулах талаар гэрээнд тусгаж алдангийг хоног тутамд 0.25 %-иар тооцож байсан бол МУЗГ 2016 оны 153 тоот тогтоолоор сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг зарцуулах, хяналт тавих журмыг шинэчлэн баталж алдангийн хэмжээг тогтоож өгснөөр алдангийг хоногт 0,08 хувь байхаар тооцож 2016 оны 3 сараас эхлэн мөрдөж ажиллах тухай сумын ЗД-ын захирамж гарч алдангийн хэмжээнд өөрчлөлт орсон.

Сум хөгжүүлэх сангийн дансны мэдээлэл

Үзүүлэлт

2011 он

2012 он

2013 он

2014 он

2015 он

2016 он

Нийт дүн

Улсын төсвөөс олгосон зээлийн санхүүжилт

50000,0

-

100000,0

18000,0

17060,0

0

185060,0

Газрын төлбөр

0

 

4391,8

0

0

0

4391,8

Бусад орлого

0

719,7

2768,0

288,0

501,9

1077,9

5355,5

Гэрээ ёсоор төлсөн зээлийн дүн

 

23110,1

64367,5

91559,7

59357,5

42665,2

281060,0

Хүүгийн, алдангийн орлого

50,0

 

3904,8

6020,2

5256,4

6636,6

21868,0

Нийт төсөл хэрэгжүүлэгчийн тоо

10

6

43

9

6

0

74

Олгосон зээлийн дүн/мянган төгрөг/

50000,0

16060,0

164800,0

61500,0

129200,0

0

421560,0

НААҮ-ний зориулалтаар  олгосон тоног төхөөрөмж

         

12666,7

12666,7

Зээлийн ашиглалтанд хяналт тавих зардал

   

520,0

641.2

433.0

0

1594,2

СХС-ийн дансны үлдэгдэл

50,0

7819,8

17931,9

71658,6

24201,4

61914,4

 

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ЗЭЭЛ АВСАН ИРГЭДИЙН СУДАЛГАА

Зээлдэгчдийн нэр

Үйл ажиллагааны чиглэл

Үндсэн чиглэлээрээ үйл  ажиллагаа явуулж буй эсэх

 зээлийн хэмжээ

Төлсөн үндсэн зээл

Төлсөн хүү

Төлсөн алданги

Зээлийн үлдэгдэл

1

А.Батчулуун

Малын тэжээл

Үгүй

10,0

2100000

410502

1325912

7900000

2

А.Эрдэнэ-Оюун

Компьютер засвар үйлчилгээ

Үгүй 

10,0

7651065

525000

348935

2348935

3

Цагаанхүү

Хүлэмжийн аж ахуй

Тийм

10,0

1572500

150000

0

8427500

4

Д.Мандах

МАА

Тийм

20,0

4237854

467941

0

15762146

5

Өнөболд

Үсчин

Үгүй 

5.0

   

310603

5000000

6

Д.Сумбаа

Хүлэмжийн аж ахуй

Тийм

7,0

4968552

229388

0

2031448

7

С.Сүхбаатар

Хүнсний үйлдвэрлэл

Тийм

30,0

6862125

 

1047418

23137875

8

Н.Уртнасан

Хүлэмжийн аж ахуй

Үгүй

7,0

2870188

200779

390372

4 129 812

9

Б.Эрдэнэцэцэг

Хүлэмжийн аж ахуй

Тийм

6,0

1000000

90000

0

5000000

10

Т.Гэлэгпил

МАА

Тийм

34,6

0

405888

0

34600000

11

П.Оюун

Оёдол

Үгүй

5,0

1658604

131250

910890

 3341396

12

С.Пүрэвбат

Түлээ нүүрсний төвлөрсөн цэг байгуулах

Үгүй

30,6

3034636

1193096

462418

26965364

13

Л.Батхүү

Блок

Үгүй

3,5

3286000

152500

1030000

214000

14

Р.Батжаргал

Талх нарийн боов цех

Үгүй

3.5

1850000

85134

 

1650000

15

Л.Мөнхзул

Өвөл зуны зориулалтай гахайн байр барих

Тийм

5.0

4655815

169756

475011

344185

16

Б.Даваажаргал

Мах сүүний чиглэлийн эрчимжсэн МАА

Тийм

3.5

2625000

107346

 

875000

17

Б.Бямбацогт

Гахайн аж ахуй эрхлэх

Үгүй

3.5

2997435

147671

585761

686222

18

С.Мааньдарь

МАА

Тийм

4.0

3000000

112500

23750

1000000

19

С.Эрдэнэбаяр

МАА

Тийм

5.0

4100000

154692

245489

900000

20

Б.Даваасүрэн

Үсчин гоо сайхны үйлчилгээ

Үгүй

4.0

755956

 

 

3244044

21

Д.Уламбаяр

Гахайн аж ахуй эрхлэх

Үгүй

3.5

437500

26250

5750

3062500

22

Ц.Алтанбагана

Дэрсэн шүүр хийх

Тийм

4.0

3700467

135000

250213

299533