Цөөн үгээр

- Иргэдийн анхааралд - 2023 оны "Хадлангийн газар хуваарилалт" - Онцлох мэдээлэл

ЭМТ-ийн танилцуулга

Нийтэлсэн: 6 жилийн өмнө Үзсэн: 1401

ОРХОН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН

ТӨВИЙН   ТАНИЛЦУУЛГА

1943 онд Төв аймгийн Жаргалантын САА-н Үнэгтэйн мал ферм гэж байгуулагдан улмаар Орхон САА болон өргөж Орхон САА нь 1943-1959 оныг хүртэл засаг захиргааны байгууламжгүй, аж ахуйн чиглэлээр байсан бөгөөд Сэлэнгэ аймгийг шинэчлэн байгуулах үед сум болсон байна. Хүн амын төвлөрөл бүхий суурин бий болсноор 1943 онд анхны эмнэлгийн суурь тавигдаж гэрээр тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байсан. Улмаар 1954 онд өргөжин анхны бага эмчийн салбар 3 орон тоотойгоор байгуулагдаж анхны бага эмчээр Ч.Лодойдамба, асрагчаар Пүрвээ нар ажиллаж байжээ.1954 онд их эмчийн салбар болон өргөжиж анхны их эмчээр Сэнгэдорж эмч ажиллаж байсан ба эмнэлгийн байр нь 4 айлын орон сууцанд үйл ажиллагаагаа явуулж, амбулатори больницын үйлчилгээүзүүлж эхэлсэн байна.

Тус  эмнэлэг нь 1960 онд эмнэлгийн зориулалтын байртай болж амбулатор болон стационарын тусламж үйлчилгээг ард иргэдэд хүргэж байсан бөгөөд цаашид бүтэц үйл ажиллагаа, орон тооны хувьд өргөжин 1993 онд одоогийн эмнэлгийн байр ашиглалтанд орсон.

Áèäíèé ýðõýì çîðèëãî: Хөдөөгийн хүн амд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг хугацаанд нь чанартай, жигд хүртээмжтэй хүргэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт сурталчилгааны ажлыг тогтмолжуулж, ард иргэдэд эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвлшүүлэх, улмаар хүн амын өвчлөл нар баралтыг бууруулах, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэх.

Àëñûí õàðàà: Õ¿í àìä íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áîëîí ýìíýëãèéí àíõíû øàòíû òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýã æèãä õ¿ðòýýìæòýé, ÷àíàðòàé õ¿ðãýæ, õ¿íèé íººö ìàòåðèàëëàã áààçàà áýõæ¿¿ëýí, ¿éë÷ë¿¿ëýã÷äýä ýýëòýé îð÷èí á¿ðä¿¿ëñýí òýðã¿¿íèé үйл àæèëëàãààòàé ýìíýëýã áîëîõûã ýðìýëçýíý.

Бидний уриа: “ТАНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА”

Áàéãóóëëàãûí á¿òýö, çîõèîн áàéãóóëàëò: 2016-2017онд èõ ýì÷-1, ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòýí-11, áàãà ýì÷- 3, ñóâèëàã÷ -8, эмнэлгийн ажилчид-4, гэрээт ажилтан-3 õ¿íèé íººöèéí õàíãàëò 90% õàíãàãäñàí. ªºðèéí õ¿ñýëòýýð àæëààñ ÷ºëººëºãäñºí ýðõëýã÷ èõ ýì÷-2, сувилагч-1, тэтгэвэрт гарах хүсэлт гаргасан сувилагч-1.Ач АУДС-ийг төгссөн их эмч-1, Дархан-Уул аймгийн Анагаах ухааны коллежийг сувилахуйн арга зүйч мэргэжлээр төгссөн-1 сувилагч нарыг áàéíãûí àæëûí áàéðàíä àæèëä îðñîí. Сóâèëàõóéí áàêàëàâð áîëîâñðîëòîé-4, äèïëîìûí áîëîâñðîëòîé-7 ìýðãýæèëòýí ñóìûí 2369 õ¿í àìä ýð¿¿ë ìýíäèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýã ÷àíàð, õ¿ðòýýìæòýé õ¿ðãýí àæèëëàж байна. Ýì÷ëýõ ñóâèëàõ ýðõèéí ëèöåíç 100%, 2016 оны áàãö öàãèéí áèåëýëò 100% áèåëñýí. /Ëèöåíçèéí õóãàöàà ñóíãàñàí  2/

Бүтэц зохион байгуулалтаар амбулатори, стационари, төрөх болон халдвартын 4 хэсэгтэй. Дотор-4, хүүхэд-3, төрөх-1, халдварт-1 нийт 9 ортой.

2012 онд магадлан итгэмжлэгдсэн. 

Шагнал урамшил: Тус ЭМТ-д 

  • Эрүүл мэндийн тэргүүний ажилтан-3 
  •  Эрүүл мэндийн яамны жуух бичиг-6
  • Аймгийн засаг даргын жуух бичиг-7 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн ажилтан тус тус шагнагдсан. 

Ололт амжилт:

2016 онд аймгийн хөрөнгө оруулалтаар 50 сая төгрөгийн сантехникийн засвар үйлчилгээ хийгдсэн.

2016 онд  сумын хөрөнгө оруулалтаар 71 сая төгрөгийн их засвар үйлчилгээний ажил явагдаж байгаа.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ