Цөөн үгээр

- Орхон сумын Засаг даргын захирамж А/14 - Аймгийн Засаг даргын албан даалгавар 01 - МУЗГ-ын тогтоол Дугаар30
МУЗГ-ын тогтоол Дугаар30

2 сарын өмнө 28

Шинэ коронавирусийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай...
МУЗГ-ын тогтоол №62,

2 сарын өмнө 30

Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай...
ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

11 сарын өмнө 75

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ...
ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

11 сарын өмнө 95

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ...
Төмс, хүнсний ногоог богино хугацаанд хадгалах үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох аргачлал

11 сарын өмнө 70

Төмс, хүнсний ногоог богино хугацаанд хадгалах үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох аргачлал...
Төмс, хүнсний ногоог богино хугацаанд хадгалах үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох аргачлал

11 сарын өмнө 66

Төмс, хүнсний ногоог богино хугацаанд хадгалах үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох аргачлал...
“Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах журам

11 сарын өмнө 72

“Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах журам...
МУЗГ-ын 2019 оны 145 тоот тогтоол

11 сарын өмнө 93

МУЗГ-ын 2019 оны 145 тоот тогтоол...
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

1 жилийн өмнө 91

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай...
Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай

1 жилийн өмнө 81

Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ