Цөөн үгээр

- Орхон сумын Засаг даргын захирамж А/14 - Аймгийн Засаг даргын албан даалгавар 01 - МУЗГ-ын тогтоол Дугаар30
МУЗГ-ын тогтоол Дугаар30

6 өдрийн өмнө 10

Шинэ коронавирусийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай...
МУЗГ-ын тогтоол №62,

6 өдрийн өмнө 13

Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай...
ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

9 сарын өмнө 66

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ...
ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

9 сарын өмнө 85

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ...
Төмс, хүнсний ногоог богино хугацаанд хадгалах үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох аргачлал

9 сарын өмнө 65

Төмс, хүнсний ногоог богино хугацаанд хадгалах үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох аргачлал...
Төмс, хүнсний ногоог богино хугацаанд хадгалах үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох аргачлал

9 сарын өмнө 60

Төмс, хүнсний ногоог богино хугацаанд хадгалах үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох аргачлал...
“Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах журам

9 сарын өмнө 63

“Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах журам...
МУЗГ-ын 2019 оны 145 тоот тогтоол

10 сарын өмнө 86

МУЗГ-ын 2019 оны 145 тоот тогтоол...
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

11 сарын өмнө 85

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай...
Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай

11 сарын өмнө 76

Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ