Цөөн үгээр

- Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 188 - Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 184 - Аймгийн Засаг даргын захирамж
Сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

1 жилийн өмнө 123

Сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ