Цөөн үгээр

- Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 202 - Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 188 - Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 184
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

3 жилийн өмнө 284

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам...
Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

3 жилийн өмнө 246

Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм ...
Төрийн захиргааны албан хаагчид зэрэг дэв олгох тухай

3 жилийн өмнө 249

Төрийн захиргааны албан хаагчид зэрэг дэв олгох тухай...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ