Цөөн үгээр

- 6-р сарын мэдээ - 5-р сарын мэдээ - 4-р сарын мэдээ
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

4 жилийн өмнө 646

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам...
Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

4 жилийн өмнө 610

Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм ...
Төрийн захиргааны албан хаагчид зэрэг дэв олгох тухай

4 жилийн өмнө 614

Төрийн захиргааны албан хаагчид зэрэг дэв олгох тухай...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ