Цөөн үгээр

- Иргэдийн анхааралд - 2023 оны "Хадлангийн газар хуваарилалт" - Онцлох мэдээлэл
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

4 жилийн өмнө 691

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам...
Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

4 жилийн өмнө 679

Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм ...
Төрийн захиргааны албан хаагчид зэрэг дэв олгох тухай

4 жилийн өмнө 680

Төрийн захиргааны албан хаагчид зэрэг дэв олгох тухай...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ