Цөөн үгээр

- 6-р сарын мэдээ - 5-р сарын мэдээ - 4-р сарын мэдээ
Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам

3 жилийн өмнө 427

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам...
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам

3 жилийн өмнө 341

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам...
Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам

3 жилийн өмнө 314

Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам...
“Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам

3 жилийн өмнө 678

Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам...
“Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам

3 жилийн өмнө 630

“Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам...
ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

3 жилийн өмнө 627

ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ...
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

3 жилийн өмнө 641

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ ...
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

3 жилийн өмнө 611

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ...
Төрийн үйлчилгээний зарим албан тушаалын зэрэглэлийг шинчлэн тогтоох тухай

3 жилийн өмнө 701

Төрийн үйлчилгээний зарим албан тушаалын зэрэглэлийг шинчлэн тогтоох тухай тогтоол...
Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

3 жилийн өмнө 669

Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ