Цөөн үгээр

- Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 202 - Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 188 - Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 184
Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам

2 жилийн өмнө 204

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам...
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам

2 жилийн өмнө 186

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам...
Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам

2 жилийн өмнө 201

Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам...
“Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам

2 жилийн өмнө 227

Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам...
“Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам

2 жилийн өмнө 221

“Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам...
ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2 жилийн өмнө 209

ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ...
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

2 жилийн өмнө 230

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ ...
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

2 жилийн өмнө 206

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ...
Төрийн үйлчилгээний зарим албан тушаалын зэрэглэлийг шинчлэн тогтоох тухай

2 жилийн өмнө 285

Төрийн үйлчилгээний зарим албан тушаалын зэрэглэлийг шинчлэн тогтоох тухай тогтоол...
Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

2 жилийн өмнө 253

Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ