Цөөн үгээр

- Иргэдийн анхааралд - 2023 оны "Хадлангийн газар хуваарилалт" - Онцлох мэдээлэл
Аймгийн ИТХ-н тогтоол

3 жилийн өмнө 522

Тогтоол ...
Аймгийн ИТХ-н тогтоол

3 жилийн өмнө 540

Тогтоол ...
Аймгийн ИТХ-н тогтоол

3 жилийн өмнө 535

Тогтоол...
Аймгийн ИТХ-н тогтоол

3 жилийн өмнө 532

Тогтоол...
Бэлчээрийн газрын төлбөрийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

4 жилийн өмнө 642

Бэлчээрийн газрын төлбөрийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай...
Төрийн албан хаагчдыг орон сууцны зээлд хамруулах журам батлах тухай

5 жилийн өмнө 651

Төрийн албан хаагчдыг орон сууцны зээлд хамруулах журам батлах тухай...
Бэлчээрийн газрын төлбөрийн талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоол

5 жилийн өмнө 622

Бэлчээрийн газрын төлбөрийн талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоол...
Тогтоол

5 жилийн өмнө 675

Тогтоол...
Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр

6 жилийн өмнө 612

Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр...
Аймгийн ИТХ, Засаг даргаас олгох шагналын журам

6 жилийн өмнө 624

Аймгийн ИТХ, Засаг даргаас олгох шагналын журам...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ