Цөөн үгээр

- Иргэдийн анхааралд - 2023 оны "Хадлангийн газар хуваарилалт" - Онцлох мэдээлэл
Аймгийн Засаг даргын захирамж

4 жилийн өмнө 732

захирамж...
Аймгийн Засаг даргын захирамж

4 жилийн өмнө 717

захирамж...
Аймгийн Засаг даргын захирамж

4 жилийн өмнө 695

захирамж...
Аймгийн Засаг даргын захирамж

4 жилийн өмнө 692

Захирамж...
Аймгийн Засаг даргын захирамж

4 жилийн өмнө 679

Захирамж...
Аймгийн Засаг даргын албан даалгавар 01

4 жилийн өмнө 731

Шинэ коронавирусийн халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг ханах тухай...
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын А/217 захирамж

5 жилийн өмнө 786

Төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай...
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын А/273 захирамж

5 жилийн өмнө 749

ажлын хэсэг байгуулах тухай/ нийт мал сүргийн генетик нөөцийн төлөв байдлыг тодорхойлох/...
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын А/274 захирамж

5 жилийн өмнө 746

Ажлын хэсэг байгуулах тухай / Үржилд ашиглаж хээлтүүлэгч, цөм сүргийн малыг ялган тэмдэглэж бүртгэлжүүлэх /...
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын захирамж

5 жилийн өмнө 732

ажлын хэсэг байгуулах тухай...