Цөөн үгээр

- Нартын хурд-2023 - Сэг зэм устгал хийгдлээ. - Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын нэрэмжит тэмцээн зохион байгуулагдлаа.
Аймгийн Засаг даргын захирамж

3 жилийн өмнө 666

захирамж...
Аймгийн Засаг даргын захирамж

3 жилийн өмнө 663

захирамж...
Аймгийн Засаг даргын захирамж

3 жилийн өмнө 638

захирамж...
Аймгийн Засаг даргын захирамж

3 жилийн өмнө 634

Захирамж...
Аймгийн Засаг даргын захирамж

3 жилийн өмнө 626

Захирамж...
Аймгийн Засаг даргын албан даалгавар 01

3 жилийн өмнө 673

Шинэ коронавирусийн халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг ханах тухай...
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын А/217 захирамж

4 жилийн өмнө 721

Төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай...
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын А/273 захирамж

4 жилийн өмнө 678

ажлын хэсэг байгуулах тухай/ нийт мал сүргийн генетик нөөцийн төлөв байдлыг тодорхойлох/...
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын А/274 захирамж

4 жилийн өмнө 687

Ажлын хэсэг байгуулах тухай / Үржилд ашиглаж хээлтүүлэгч, цөм сүргийн малыг ялган тэмдэглэж бүртгэлжүүлэх /...
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын захирамж

4 жилийн өмнө 663

ажлын хэсэг байгуулах тухай...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ