Цөөн үгээр

- 6-р сарын мэдээ - 5-р сарын мэдээ - 4-р сарын мэдээ
Аймгийн Засаг даргын захирамж

2 жилийн өмнө 626

захирамж...
Аймгийн Засаг даргын захирамж

2 жилийн өмнө 629

захирамж...
Аймгийн Засаг даргын захирамж

2 жилийн өмнө 594

захирамж...
Аймгийн Засаг даргын захирамж

2 жилийн өмнө 591

Захирамж...
Аймгийн Засаг даргын захирамж

2 жилийн өмнө 589

Захирамж...
Аймгийн Засаг даргын албан даалгавар 01

3 жилийн өмнө 643

Шинэ коронавирусийн халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг ханах тухай...
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын А/217 захирамж

3 жилийн өмнө 683

Төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай...
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын А/273 захирамж

3 жилийн өмнө 642

ажлын хэсэг байгуулах тухай/ нийт мал сүргийн генетик нөөцийн төлөв байдлыг тодорхойлох/...
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын А/274 захирамж

3 жилийн өмнө 651

Ажлын хэсэг байгуулах тухай / Үржилд ашиглаж хээлтүүлэгч, цөм сүргийн малыг ялган тэмдэглэж бүртгэлжүүлэх /...
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын захирамж

3 жилийн өмнө 629

ажлын хэсэг байгуулах тухай...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ