Цөөн үгээр

- Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 202 - Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 188 - Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 184
Аймгийн Засаг даргын захирамж

2 жилийн өмнө 535

захирамж...
Аймгийн Засаг даргын захирамж

2 жилийн өмнө 538

захирамж...
Аймгийн Засаг даргын захирамж

2 жилийн өмнө 521

захирамж...
Аймгийн Засаг даргын захирамж

2 жилийн өмнө 513

Захирамж...
Аймгийн Засаг даргын захирамж

2 жилийн өмнө 510

Захирамж...
Аймгийн Засаг даргын албан даалгавар 01

2 жилийн өмнө 586

Шинэ коронавирусийн халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг ханах тухай...
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын А/217 захирамж

2 жилийн өмнө 614

Төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай...
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын А/273 захирамж

2 жилийн өмнө 574

ажлын хэсэг байгуулах тухай/ нийт мал сүргийн генетик нөөцийн төлөв байдлыг тодорхойлох/...
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын А/274 захирамж

2 жилийн өмнө 577

Ажлын хэсэг байгуулах тухай / Үржилд ашиглаж хээлтүүлэгч, цөм сүргийн малыг ялган тэмдэглэж бүртгэлжүүлэх /...
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын захирамж

2 жилийн өмнө 566

ажлын хэсэг байгуулах тухай...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ